Nowy lay

Tutaj możecie pisać o naszej stronie. Co chcielibyście, żeby się na niej znalazło lub co powinniśmy zmienić.

Moderatorzy: zoltoczerwony, ramar, Juluz, Szpieg1, Gonzo, Daniel, AirCanada

Przemo lfc
Posty: 1
Rejestracja: 27 gru 2006, o 14:13

Post autor: Przemo lfc »

Jest ok ale czerwony kolor móg³ zostaæ ale ok
Sheree
Posty: 68
Rejestracja: 3 sty 2007, o 18:16
Lokalizacja: Podlasie

Post autor: Sheree »

po dog³êbnym zastanowieniu siê (na pocz±tku oponowa³am, ¿e jest taka sobie, [i:f9ff7e8ef6]shame on me[/i:f9ff7e8ef6]), stwierdzam i¿ szata graficzna jest na bardzo du¿y "+". Jest przejrzysta, ¶wie¿a i nowatorska, ale nie twierdzê ¿e poprzedni lay by³ do niczego, po prostu ten przyci±ga uwagê i zachêca do rejestrowania siê :lol:
(ale wazelina :roll: )
Obrazek

"Rockstars are not cool!" Graham Coxon.
macieque
Posty: 123
Rejestracja: 14 sie 2006, o 00:25
Lokalizacja: Katowice
Kontakt:

Post autor: macieque »

Bardzo, ale to bardzo ³adnie:)

Na pocz±tku by³em zaskoczony, zreszt± bardzo pozytywnie. Po chwili znalaz³em siê sam na sam z moimi neuronami, które dostarcza³y jakich¶ niepokoj±cych informacji o braku czerwieni i czym¶ jeszcze ale ju¿ nie pamiêtam;) W chwili obecnej po kilku godzinach obcowania z nowym layoutem jestem zachwycony. Jak dla mnie 8,5/10.

Je¿eli chodzi o proces logowania to ju¿ od dawna na to czeka³em. Jest to koniecznie a zosta³o zrobione solidnie i funkcjonalnie. Gratulujê Wieviórowi za dobrze dzia³aj±ce skrypty oraz temu kto zaprojektowa³ nowy layout. Good work!
"Rock'n'Roll umarł,
Rock jest martwy stary
Po co kończysz to piwo
Masz karabin zamiast gitary
A ja kieszenie pełna czereśni"

Obrazek
Witz
Posty: 1969
Rejestracja: 30 sie 2005, o 17:00

Post autor: Witz »

[quote:66aaf4d4d0=murgrabia]sam szczyt (nie mam pojecia jak sie to nazywa)[/quote:66aaf4d4d0]
[color=darkblue:66aaf4d4d0]Wierzcho³ek :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
A powa¿ne i nie wycinaj±c z kontekstu - top.[/color:66aaf4d4d0]
Awatar użytkownika
Daga
Posty: 768
Rejestracja: 6 lut 2006, o 16:34
Lokalizacja: Kraina Obok Śląska/Kraków

Post autor: Daga »

[i:0096b41056][color=darkred:0096b41056]Nowoczesnie. Elegancko. Z klasa.[/color:0096b41056][/i:0096b41056]
Obrazek
Awatar użytkownika
krycha088
Posty: 262
Rejestracja: 29 lis 2006, o 21:08
Lokalizacja: Pszczyna

Post autor: krycha088 »

BARDZO ELEGANCKO I SUPER
Obrazek
Bart

Post autor: Bart »

Nie wygl±da to najgorzej. Mo¿na zmieniæ w profilu style forum lub strony :?:Jestem dosyæ przyzwyczajony do starego stylu. Wa¿ne jednak, ¿e aby trzeba dodaæ komentarz by siê zalogowaæ. To mo¿e zniechêci naszych antyfanów do wrzucania komentarzy na stronê, przynajmniej mam tak± nadziejê. :roll:
Awatar użytkownika
Brewka
Posty: 658
Rejestracja: 3 sty 2006, o 16:22
Lokalizacja: Dzierżoniów

Post autor: Brewka »

Ahh.. Dopiero dzi¶ mog³em ujrzeæ nowego laya a to przez k³opoty z internetem. Bardzo, ale to bardzo mi siê podoba. Mog³o by byæ troszki wiêcej czerwonego, ale i tak lay bardzo ³adny.

Pozdro
Ostatnio zmieniony 11 sty 2007, o 19:58 przez Brewka, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek
Awatar użytkownika
FoX
Posty: 6
Rejestracja: 1 sty 2007, o 16:33

Post autor: FoX »

Je¶li kto¶ chce wiêcej czerwieni to mo¿e sobie zmieniæ w ustawieniach na star± skórkê. Wszystko ok tylko wydaje mi siê ¿e zostawili¶cie za du¿o wolnego miejsca po prawej i lewej stronie. Gdyby strona by³a na ca³± szeroko¶æ by³a by napewno bardziej "przytulna". Mo¿e robili¶cie stronê na mniejsz± rozdzielczo¶æ ni¿ ta której ja u¿ywam. Ale bardzo mi sie podoba! Naprawde ¶wietna robota! YNWA
Awatar użytkownika
Cowboy
Posty: 320
Rejestracja: 13 sty 2006, o 15:17
Lokalizacja: Böbbelin 54° 23' 42'' N 16° 20' 54'' E

Post autor: Cowboy »

Skoro mowa o "layu" to oczywi¶cie pominê zawarto¶æ merytoryczn± strony, bo ta sta³a i stoi na wysokim poziome.

[b:94f8801e60]LOGOWANIE[/b:94f8801e60] - "skoro taka wola nieba...", mnie siê pomys³ z logowaniem nie podoba. Zdaje sobie sprawê ¿e u³atwi to zachowanie porz±dku na stronie i zmniejszy ilo¶æ pracy wykonywanej przez "cenzorów" ale niestety jednocze¶nie ograniczy dostêp fanów innych dru¿yn (mówiê o tych co to siê mog± pochwaliæ jak±¶ zawarto¶ci± w czaszce) do strony, obawiam siê ¿e bêdziemy siê pichciæ we w³asnym sosie i nikt do tej pie¶ni pochwalnej nie dorzuci ³ychy dziegciu.
Inn± spraw± jest ¿e odpadn± "spontany", przez "spontan" rozumiem komentarze krótkie, zwiêz³e w swej formie, niekoniecznie b³yskotliwe intelektualnie co¶ w stylu "Jose ty z³amasie!" :wink:

Reszta: [b:94f8801e60]zak³adki[/b:94f8801e60] - nareszcie, bardzo dobry pomys³, u³atwi to nawigacjê po stronie podobnie jak osobne miejsce na artyku³y (miejsce mo¿e ma³o eksponowane ale to zawsze w³asne cztery k±ty) !
[b:94f8801e60]wygl±d[/b:94f8801e60] - ma³o [color=red:94f8801e60]czerwono[/color:94f8801e60], dlaczego? czy chodzi o kontrast [color=red:94f8801e60]"wtedy"[/color:94f8801e60]" teraz"?
Nie wiem dok³adnie na czym mia³a (ma) polegaæ wspó³praca z soccer art czy to tylko uk³ad partnerski (link?) czy co¶ wiêcej ale efektów nie widaæ (swoja drog± wygl±d strony soccer art te¿ nie rzuca na kolana, co innego (analogia do lfc.pl) zawarto¶c)

Aha i jeszcze jedno, gdyby to zale¿a³o ode mnie reklamê wywali³bym na sam± górê bo tak siedzi rozkraczona miedzy bardzo ³adnym czerwonym logiem strony (zmieniaj±ce siê postacie s± supa!) a zawartosci± , po tym przesuniêciu mo¿na by ja nawet powiêkszyæ

Sumuj±c.
Kto nie idzie do przodu ten siê cofa. Generalnie wsio ok, schludnie, czysto, wrêcz sterylnie... no w³a¶nie trochê mi brakuje poprzedniej "przytulno¶ci"

pozdrowienia dla redakcji i wszystkich zaanga¿owanych w pracê nad nowym layem

CovvboY
za wszelkie błędy odpowiada drukarnia
ללא דת


Obrazek
Awatar użytkownika
Sochal
Posty: 2840
Rejestracja: 3 kwie 2005, o 15:30
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Sochal »

Soccer-art daje nam tapety i na tym polega wspó³praca, oni laya nie robili.

Co do logowania, to z tego co widzieli¶my by³o 50x wiecej ma³olatów wypisuj±cych bzdury, ni¿ tych z "zawarto¶ci± w czaszce" (mówiê tu o fanach innych zespolów dodaj±cych komentarze, kiedy nie by³o jeszcze logowania), a ta proporcja raczej nie wp³ywa na korzysc inteligentniejszej czê¶ci ;)
co do "spontantów", to wolê "Jose ty z³amasie!", od znacznie wiêkszej ilo¶ci "Liverpool to gówno, odpadniecie w 1/8! VeB!"
to by by³o na tyle ;)
FORM IS TEMPORARY, CLASS IS PERMANENT
"Football is a simple game complicated by idiots."
Bill Shankly
liverbird_91
Posty: 156
Rejestracja: 30 lip 2006, o 21:05
Lokalizacja: Nowa SĂłl

Post autor: liverbird_91 »

Nowy lay bardzo, ale to bardzo dobry.

Co siê pierwszego rzuci³o w oczy, jak zobaczy³em nowy image stronki? A wiêc na pewno ogromna przejrzysto¶æ. To wa¿ne, szczególnie dla zmêczonych, podczerwienionych oczu po ca³ym ciêzkim dniu. :wink:

Poza tym, szary kolor nadaje nowoczesnego wygl±du i wg. mnie idealnie kontrastuje z czerwieni±. B. dobrym pomys³em jest wprowadzenie rubryki z piêcioma ostatnimi artyku³ami.

Co do logowania, jestem jak najbardziej za. Jakie¶ 11-letnie dzieciaki oszczêdz± sobie przynajmniej ogromnego wysi³ku i nie bêd± musia³y sie mêczyæ z pisaniem swoich bzdurnych komentarzy, które oprócz niekiedy sporej dawki ¶miechu niczego innego nie dostarczaj±. Dziêki temu logowaniu to z komentarzy pod newsami robi sie takie miniforum, avatarka mo¿na doczepiæ sobie i nawet nalicza ilo¶æ komentarzy.

Ogólnie wielki pozytyw, strona brnie naprzód :)
'Nie ma chleba bez jedzenia' - nowe staropolskie przysÂłowie :D
MĂłwie akcentem rolniczo-wiejskim...<lol2>
Blancos
Posty: 1
Rejestracja: 3 sty 2007, o 20:02
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Blancos »

Mi siê szczerze mówi±c podoba system logowania.Nowy lay jest bardzo dobry :D:D:D
AirCanada
Ojciec Chrzestny
Posty: 5055
Rejestracja: 13 sie 2004, o 23:32
Lokalizacja: Rypin

Post autor: AirCanada »

[quote:e09f4b3932]Aha i jeszcze jedno, gdyby to zale¿a³o ode mnie reklamê wywali³bym na sam± górê bo tak siedzi rozkraczona miedzy bardzo ³adnym czerwonym logiem strony (zmieniaj±ce siê postacie s± supa!) a zawartosci± , po tym przesuniêciu mo¿na by ja nawet powiêkszyæ [/quote:e09f4b3932]

[b:e09f4b3932]Miejsce na samej górze niebawem zajmie inny baner p³atny z reklam± firmy bukmacherskiej. Jest to zabieg marketingowy konieczny, gdy¿ bez reklam i pieniêdzy z nich p³yn±cych serwis nie móg³by normalnie egzystowaæ.

[/b:e09f4b3932]
licznerek
Posty: 1560
Rejestracja: 27 maja 2005, o 14:14

Post autor: licznerek »

Lepsze nie jest wrogiem dobrego. Fajna zmiana.

Respekt dla was :!:
Don't worry about a thing, cause with Jurgen Klopp is gonna be alright!
ODPOWIEDZ