Okiem ogolu - Liverpool po wykupieniu

Wszystko o The Reds.

Moderatorzy: ramar, zoltoczerwony, Juluz, Daniel, Gonzo, Szpieg1, AirCanada

Awatar użytkownika
jajos-tbg
Posty: 752
Rejestracja: 15 paź 2006, o 11:06
Lokalizacja: Tarnobrzeg

Okiem ogolu - Liverpool po wykupieniu

Post autor: jajos-tbg »

[b:7f5b8ef296]W ci±gu najbli¿szych tygodni Liverpool F.C. ma zostaæ przejêty przez Dubai International Capital. Jeszcze niedawno Chelsea London by³a rozpadaj±cym siê klubem bez ambicji. Dzi¶ ponownie broni prymatu w Premiership, ale za jak± cenê? Nie s±dzê, ¿e za kadencji na Anfield Beniteza Liverpool sta³ siê stekiem gwiazd, ale zanied³ugo pojawi± siê nowi kandydaci do gry przy Merseyside. Manchester United to w³asno¶æ Glazerów, Chelsea Romana Abramowicza. Liverpool arabski? Jak s±dzicie, jacy bêd± the Reds po przekupieniu?

:arrow: Football ju¿ od kilku lat sta³ siê nie tylko sportem, ale ogromn± sieci± biznesu. Liczê jednak na kontynuowanie piêknej tradycji po prostu j± zachowuj±c i nie pozwol±c sob± manipulowaæ![/b:7f5b8ef296]

[img:7f5b8ef296]http://www.fahad.com/pics/dubai_wine_sm.jpg[/img:7f5b8ef296]

Gerrard zmienił bieg historii. Jeśli nie strzeliłby jednej z najlepszych bramek w historii europejskiej piłki, Liverpool dalej miałby cztery Puchary Europy, Gerrard ubierałby się na niebiesko, a Benitez prowadziłby w tej chwili Newcastle.

Awatar użytkownika
AcRoSs
Posty: 1236
Rejestracja: 18 gru 2004, o 20:01
Lokalizacja: Rzeszów
Kontakt:

Post autor: AcRoSs »

No rzeczywi¶cie ostatnio bardzo g³o¶no mówi siê o przysz³ym nowym inwestorze Liverpoolu, Dubai International Capital. W dzisiejszej pi³ce finanse s± bardzo wa¿n± spraw± i tu nie ma ¿adnych w±tpliwo¶ci. Ostatnio mieli¶my okazjê przeczytaæ o tym, ¿e sami pi³karze jaki trener Naszego klubu s± za tym pomys³em przejêcia go przez arabskiego inwestora. Da³oby to z pewno¶ci± Naszemu klubowi du¿o nowych mo¿liwo¶ci, zdecydowanie wiêcej ani¿eli mamy ich teraz. Jedno jest pewne, co zaznaczy³ ju¿ twórca tego tematu, ¿e nie wa¿ne co by siê wydarzy³o, to musimy zachowaæ i kontynuowaæ swoj± piêkn± i wspania³± tradycjê :) .

Pozdrawiam AcRoSs
"Niektórzy ludzie uważają, że piłka nożna jest sprawą życia lub śmierci.
Jestem bardzo rozczarowany takim podejściem. Mogę zapewnić, iż jest o wiele, wiele ważniejsza." Bill Shankly

murgrabia
Posty: 196
Rejestracja: 2 kwie 2006, o 11:50

Post autor: murgrabia »

mnie interesuja reakcje kibicow chelsea, realu. klubow bogatych, w szczegolnosci chelsea, ktore tak namietnie i regularnie jest oczerniane przez zazdrosnych, wyspiarskich kibicow.

no coz wychodzi na to, ze miecz ktorego uzywalo wielu z nas odwroci sie i skarci wlasciciela. miejmy nadzieje, ze wyciagniemy z tego wnioski, chociaz tutaj bedzie o to trudno :P :P :o :o
humor, satyra, bajera :)

007
Posty: 731
Rejestracja: 15 lis 2004, o 09:07
Lokalizacja: Rypin --> West Side
Kontakt:

Post autor: 007 »

No có¿... Aby walczyæ z bogatymi, samemu trzeba mieæ gruby portfel, bo Nasza walka o tytu³ na przestrzeni ostatnich lat, przypomina trochê gonitwê Poloneza za BMW... Czas w koñcu, aby podrasowaæ troszkê temu Poldkowi silnik :D A tak na marginesie, to nigdy nie rozumia³em g³osów, które krzycza³y, ¿e nienawidz± Chelsea i Realu, bo s± bogaci i mog± mieæ ka¿dego pi³karza. Bycie bogatym, to chyba nie grzech? Zw³aszcza, ¿e pi³ka no¿na, to ju¿ nie sport, tylko jeden wielki biznes...

Awatar użytkownika
jajos-tbg
Posty: 752
Rejestracja: 15 paź 2006, o 11:06
Lokalizacja: Tarnobrzeg

Post autor: jajos-tbg »

[quote:07e0c19020=007]A tak na marginesie, to nigdy nie rozumia³em g³osów, które krzycza³y, ¿e nienawidz± Chelsea i Realu, bo s± bogaci i mog± mieæ ka¿dego pi³karza.[/quote:07e0c19020]

[b:07e0c19020]Us³ysz [i:07e0c19020]mój[/i:07e0c19020] g³os. Nie znoszê Chelsi za jej bogactwo. Ale nie za to, ¿e mog± mieæ ka¿dego pi³karza, tylko jedynie za ich opinie, ¿e teraz mog± byæ najpotê¿niejszym klubem w Anglii. Ponad 100 lat prawie nic nie znaczyli w historii angielskiej pi³ki a teraz...?

Cech± odró¿niaj±c± nas od teamu Abramowicza jest to, ¿e w przesz³o¶ci i bez wielkich zasobów finansowych wypracowali¶my sobie tytu³ najlepszych na przestrzeni wieków na Wyspach. No i ¿e znaczna wiêkszo¶æ z nas to nie "kibice od sukcesu". Ja np. kibicujê od... pora¿ki :dry: z Bayerem Leverkusen w 2002r.[/b:07e0c19020]

Gerrard zmienił bieg historii. Jeśli nie strzeliłby jednej z najlepszych bramek w historii europejskiej piłki, Liverpool dalej miałby cztery Puchary Europy, Gerrard ubierałby się na niebiesko, a Benitez prowadziłby w tej chwili Newcastle.

siaralfc
Posty: 464
Rejestracja: 24 mar 2006, o 18:35
Lokalizacja: Zabrze
Kontakt:

Post autor: siaralfc »

[quote:dc93930420=007] A tak na marginesie, to nigdy nie rozumia³em g³osów, które krzycza³y, ¿e nienawidz± Chelsea i Realu, bo s± bogaci i mog± mieæ ka¿dego pi³karza.[/quote:dc93930420]

Stary ludzie krzycz± i bêd± krzyczeæ... na Nas prawdopodobnie te¿, tylko z Czelsi chodzi o to, ¿e klub znik±d nagle staje siê jednym z lepszych, Real to trochê inna bajka bo w sumie to oni zwyczajowo od zawsze byli bogaci, przynajmniej ja to tak pamiêtam ze wzglêdu na mój wiek, z Nami za to mo¿e byæ troszkê inaczej, bo o LFC mo¿na powiedzieæ, ¿e jest zabytkiem wspó³czesnej pi³ki, który lekko przygas³ i trzeba na nowo przywróciæ mu ¶wietno¶æ, a do tego na pewno bêd± potrzebne pieni±dze, du¿e pieni±dze. :)


peace
piÂłeÂś? nie pisz!
hrhr

murgrabia
Posty: 196
Rejestracja: 2 kwie 2006, o 11:50

Post autor: murgrabia »

[quote:43ea0c2dda]Stary ludzie krzycz± i bêd± krzyczeæ... na Nas prawdopodobnie te¿[/quote:43ea0c2dda]

[color=red:43ea0c2dda][size=24:43ea0c2dda]how does it feel[/size:43ea0c2dda][/color:43ea0c2dda]

mysle, ze nie bedzie za fajnie :( :( :x :x
humor, satyra, bajera :)

Awatar użytkownika
jajos-tbg
Posty: 752
Rejestracja: 15 paź 2006, o 11:06
Lokalizacja: Tarnobrzeg

Post autor: jajos-tbg »

[quote:ad7ec1d09c=murgrabia]

[color=red:ad7ec1d09c][size=24:ad7ec1d09c]how does it feel[/size:ad7ec1d09c][/color:ad7ec1d09c]

mysle, ze nie bedzie za fajnie :( :( :x :[/quote:ad7ec1d09c]
[b:ad7ec1d09c]
Pamiêtaj, ¿e od kibica Niebieskich ró¿nisz siê tym, ¿e nie kochasz Liverpoolu od momentu, gdy zacz±³ nagle wygrywaæ :wink:

pozdro[/b:ad7ec1d09c]

Gerrard zmienił bieg historii. Jeśli nie strzeliłby jednej z najlepszych bramek w historii europejskiej piłki, Liverpool dalej miałby cztery Puchary Europy, Gerrard ubierałby się na niebiesko, a Benitez prowadziłby w tej chwili Newcastle.

Awatar użytkownika
Juventino
Posty: 174
Rejestracja: 4 sty 2006, o 16:49
Lokalizacja: Dzierżoniów

Post autor: Juventino »

...
Ostatnio zmieniony 23 sty 2009, o 14:35 przez Juventino, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek

Awatar użytkownika
jajos-tbg
Posty: 752
Rejestracja: 15 paź 2006, o 11:06
Lokalizacja: Tarnobrzeg

Post autor: jajos-tbg »

[quote:20c70e4494=Juventino]
Teraz obrazi³e¶ czê¶æ kibiców Chelsea, dlaczego z góry zak³adasz, ¿e wszyscy z nich kibicuj± od ery Abramowicza? Widzia³em takich co kibicuj± Chelsea od 8,10 lat i na pewno przykro jest im s³yszeæ takie s³owa. Tak jak na przyk³ad kto¶ zarzuci³by Ci kibicowanie Liverpoolowi od Stambu³u, a czê¶æ takich osób jest na forum. Mi³o by Ci by³o?[/quote:20c70e4494]

Ujmê to inaczej. WIÊKSZO¦Æ kibiców jest z Chelsea od 2003r. Wszystkie dzieciaki z mojego osiedla jak i mój brat kibicuj± teraz the Blues... chocia¿ nawet nie wiedz±, kto gra³ w ataku w roku 2002/03 :dry:

Z Realem kibice byli od zawsze... i to nie chodzi o gen. Franco, ale o przestrzenie lat. Przysiêgam Ci, ¿e PRZED 2003 rokiem nie zna³em kibica Chelsea. Nawet przez internet :!:

Dodam jeszcze, ¿e nie mam za grosz szacunku do kibiców Chelsea (tych internetowych). Dlaczego w³a¶nie od niedawna ka¿dy siê chwali jak to on kibicowa³ Chelsea gdy walczy³a o czwarte miejsce z Liverpoolem ? :lol: to dla mnie jest ¶mieszne...

Gerrard zmienił bieg historii. Jeśli nie strzeliłby jednej z najlepszych bramek w historii europejskiej piłki, Liverpool dalej miałby cztery Puchary Europy, Gerrard ubierałby się na niebiesko, a Benitez prowadziłby w tej chwili Newcastle.

Awatar użytkownika
Sochal
Posty: 2840
Rejestracja: 3 kwie 2005, o 15:30
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Sochal »

O inwestorze nawet mówi³ nie bêdê, bo te momenty to momenty, w których Liverpool robi wielki krok naprzód. Nowy stadion, sp³acenie d³ugów, no i przede wszystkim TRANSFERY.
Natomiast zaciekawi³o mnie kilka s³ów.

[quote:e75829b41e]Nie znoszê Chelsi za jej bogactwo. Ale nie za to, ¿e mog± mieæ ka¿dego pi³karza, tylko jedynie za ich opinie, ¿e teraz mog± byæ najpotê¿niejszym klubem w Anglii. Ponad 100 lat prawie nic nie znaczyli w historii angielskiej pi³ki a teraz...?[/quote:e75829b41e]

Cz³owieku, ka¿dy klub nie znaczy³ kiedy¶ nic! Wiele dru¿yn wbi³o siê nagle do Premier League i powala³o wszystkich na kolana, poza tym skoro jaki¶ zespó³ nie znaczy³ nic przez 100 lat, to ju¿ nigdy nie mo¿e zacz±æ wygrywaæ, bo wtedy bêdzie be, fu, i ble?

[quote:e75829b41e]Pamiêtaj, ¿e od kibica Niebieskich ró¿nisz siê tym, ¿e nie kochasz Liverpoolu od momentu, gdy zacz±³ nagle wygrywaæ [/quote:e75829b41e]

Hehe, a to dopiero. 99% kibiców zza granicy kibicuje Liverpoolowi od momentu, w którym klub CO¦ wygra³. Ja na przyk³ad od fina³u P UEFA z 2001 roku, podobnie jak ca³a masa innych osób. Inni przyszli z Owenem, inni ze Stambu³em. Cz³owieku, ogromna wiêkszo¶æ kibiców "przychodzi" do klubów po zwyciêstwach! Poza tym to chyba nie wina Chelsea, ¿e maj± ogromny nap³yw kibiców. Inna jeszcze sprawa, ¿e wbrew pozorom wielu z nich sezonowymi nie jest, g³ównie jacy¶ m±drale puszczaj± takie hase³ka, które wpadaj± zazdrosnym kibicom innych, gorszych obecnie zespo³ów w ucho, chêtnie je powtarzaj±.

[quote:e75829b41e]Dodam jeszcze, ¿e nie mam za grosz szacunku do kibiców Chelsea (tych internetowych). Dlaczego w³a¶nie od niedawna ka¿dy siê chwali jak to on kibicowa³ Chelsea gdy walczy³a o czwarte miejsce z Liverpoolem ? to dla mnie jest ¶mieszne...[/quote:e75829b41e]

Ciekawe, czy Ty siê chwali³e¶, jak nam Mainz obi³o dupê...
FORM IS TEMPORARY, CLASS IS PERMANENT
"Football is a simple game complicated by idiots."
Bill Shankly

Awatar użytkownika
jajos-tbg
Posty: 752
Rejestracja: 15 paź 2006, o 11:06
Lokalizacja: Tarnobrzeg

Post autor: jajos-tbg »

[quote:d0242bbf83=Levy]
Cz³owieku, ka¿dy klub nie znaczy³ kiedy¶ nic! Wiele dru¿yn wbi³o siê nagle do Premier League i powala³o wszystkich na kolana, poza tym skoro jaki¶ zespó³ nie znaczy³ nic przez 100 lat, to ju¿ nigdy nie mo¿e zacz±æ wygrywaæ, bo wtedy bêdzie be, fu, i ble?[/quote:d0242bbf83]
Napisa³em prawie, a to robi wielk± ró¿nicê. Siarka Tarnobrzeg te¿ prawie nic nie znaczy w historii polskiego futbolu...

[quote:d0242bbf83]Hehe, a to dopiero. 99% kibiców zza granicy kibicuje Liverpoolowi od momentu, w którym klub CO¦ wygra³. Ja na przyk³ad od fina³u P UEFA z 2001 roku, podobnie jak ca³a masa innych osób. Inni przyszli z Owenem, inni ze Stambu³em. Cz³owieku, ogromna wiêkszo¶æ kibiców "przychodzi" do klubów po zwyciêstwach! Poza tym to chyba nie wina Chelsea, ¿e maj± ogromny nap³yw kibiców. Inna jeszcze sprawa, ¿e wbrew pozorom wielu z nich sezonowymi nie jest, g³ównie jacy¶ m±drale puszczaj± takie hase³ka, które wpadaj± zazdrosnym kibicom innych, gorszych obecnie zespo³ów w ucho, chêtnie je powtarzaj±. [/quote:d0242bbf83]
Chodzi³o mi o tych polskich kibiców. Ty jeste¶ z LFC od zwyciêstwa, ale ja od pora¿ki... oto moje zdziwienie.


[quote:d0242bbf83]Ciekawe, czy Ty siê chwali³e¶, jak nam Mainz obi³o dupê...[/quote:d0242bbf83]
Wtedy by³o mi ogromnie wstyd, mimo ¿e by³ to przedsezonowy mecz. Mia³em wtedy w opisie "Dumni po zwyciêstwie, wierni po pora¿ce". ¯aden szanuj±cy siê Czerwony nie mo¿e zw±tpiæ w swoj± dru¿ynê... YNWA ¶piewaj± kibice nie tylko dlatego, ¿e im siê tak podoba. Pozdro :sleep:

Gerrard zmienił bieg historii. Jeśli nie strzeliłby jednej z najlepszych bramek w historii europejskiej piłki, Liverpool dalej miałby cztery Puchary Europy, Gerrard ubierałby się na niebiesko, a Benitez prowadziłby w tej chwili Newcastle.

Fionnghuala
Posty: 40
Rejestracja: 27 lut 2006, o 22:23
Lokalizacja: z NikÂąd

Post autor: Fionnghuala »

Levy co sie buldoczysz... hehe... za rok moze dwa wbije tu jakis kibic Arsenalu i tez bedzie krzyczec ze my wszyscy kibicujemy LFC od ery bin raszida... wtedy te wszytskie jogosy zobacz± jak czuj± sie kibice chelsea... ile to ja razy stawa³em w ich obronie

co do samej inwestycji, to jestem przeciwny, dla zasady... ale wiem ze dzis bez kasy to zaprzeproszeniem gówno sie wygra wiêc te petrodolary raszida traktuje jako z³o koneczne... teraz zdaje sobie sprawe ze w taki sposób mog³a my¶lec wiêkszo¶æ kibiców niebieskich jak przejmowa³ ich abramovich.... a ups pardon przeciez oni przed 2003 niemieli kibiców...
arogancki dupek

Awatar użytkownika
wokky
Posty: 1623
Rejestracja: 21 lis 2005, o 17:49
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Post autor: wokky »

[quote:65a29971fa=Juventino]
Teraz obrazi³e¶ czê¶æ kibiców Chelsea, dlaczego z góry zak³adasz, ¿e wszyscy z nich kibicuj± od ery Abramowicza? Widzia³em takich co kibicuj± Chelsea od 8,10 lat i na pewno przykro jest im s³yszeæ takie s³owa. Tak jak na przyk³ad kto¶ zarzuci³by Ci kibicowanie Liverpoolowi od Stambu³u, a czê¶æ takich osób jest na forum. Mi³o by Ci by³o?[/quote:65a29971fa]

Masz co¶ do tych co kibicuj± Liverpoolowi od Stambu³u?? Ja wtedy zacz±³em im kibicowaæ. Tylko, ¿e wiesz ja nie jestem sezonowcem. Z tej twojej wypowiedzi wynika, ¿e ci którzy dopinguj± Liverpool od pamiêtnego fina³u LM s± sezonowcami. Ludzie zaczynaj± kibicowaæ zespo³om gdy te osi±gaj± sukcesy. A wygranie LM to chyba jakie¶ osi±gniêcie nie? I w tym momencie to ty mnie obrazi³e¶. :x

[quote:65a29971fa=Levy]Hehe, a to dopiero. 99% kibiców zza granicy kibicuje Liverpoolowi od momentu, w którym klub CO¦ wygra³. Ja na przyk³ad od fina³u P UEFA z 2001 roku, podobnie jak ca³a masa innych osób. Inni przyszli z Owenem, inni ze Stambu³em. Cz³owieku, ogromna wiêkszo¶æ kibiców "przychodzi" do klubów po zwyciêstwach! Poza tym to chyba nie wina Chelsea, ¿e maj± ogromny nap³yw kibiców. Inna jeszcze sprawa, ¿e wbrew pozorom wielu z nich sezonowymi nie jest, g³ównie jacy¶ m±drale puszczaj± takie hase³ka, które wpadaj± zazdrosnym kibicom innych, gorszych obecnie zespo³ów w ucho, chêtnie je powtarzaj±.[/quote:65a29971fa]

100% racji. O to w³a¶nie mi chodzi³o :happy:
"Jeśli poddajesz się po pierwszym meczu półfinałowym, to nie powinieneś grać w piłkę nożną."
Steven Gerrard

Awatar użytkownika
Sochal
Posty: 2840
Rejestracja: 3 kwie 2005, o 15:30
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Sochal »

Motyw z "prawie" wymiata ch³opie, mocno siê u¶mia³em :). Jeszcze raz cytat:
[i:a667e49cf7]"Nie znoszê Chelsi za jej bogactwo. Ale nie za to, ¿e mog± mieæ ka¿dego pi³karza, tylko jedynie za ich opinie, ¿e teraz mog± byæ najpotê¿niejszym klubem w Anglii. Ponad 100 lat [b:a667e49cf7]prawie[/b:a667e49cf7] nic nie znaczyli w historii angielskiej pi³ki a teraz...?"[/i:a667e49cf7]

Hahaha naprawdê to jedno slówko tutaj bardzo du¿o znaczy³o :roll:. Chyba kto¶ tu jednak nie wiedzia³, co odpowiedzieæ :).

[quote:a667e49cf7]Chodzi³o mi o tych polskich kibiców. Ty jeste¶ z LFC od zwyciêstwa, ale ja od pora¿ki... oto moje zdziwienie.[/quote:a667e49cf7]
ta? to patrz:
[quote:a667e49cf7]Pamiêtaj, ¿e od kibica Niebieskich ró¿nisz siê tym, ¿e nie kochasz Liverpoolu od momentu, gdy zacz±³ nagle wygrywaæ[/quote:a667e49cf7]

a mo¿e mówi±c "Niebiescy" mia³e¶ na my¶li Ruch Chorzów, albo Lecha? :lol: a je¶li chodzi Ci o polskich kibiców zagranicznych dru¿yn, to po prostu dorabiasz sobie o nich opiniê, bo jacy¶ tam gówniarze z Twojego podwórka kibicuj± im od przyjscia Romana...
zdziwiony sobie b±d¼, haha, 99% kibiców kibicuje od zwyciêstw i taka jest prawda, przykro mi, pierwszy mecz LFC, jaki widzia³em, to ten z Alaves, moze gdyby to by³ Bayer to moze kibicowa³bym od wtedy, ale ku¼wa, pytam, co to za ró¿nica? jest jakakolwiek ró¿nica? w tym, czy kibicuje od zwyciêstwa, czy pora¿ki? mo¿e wprowadzili lustracje kibiców?

[quote:a667e49cf7]Wtedy by³o mi ogromnie wstyd, mimo ¿e by³ to przedsezonowy mecz. Mia³em wtedy w opisie "Dumni po zwyciêstwie, wierni po pora¿ce". ¯aden szanuj±cy siê Czerwony nie mo¿e zw±tpiæ w swoj± dru¿ynê... YNWA ¶piewaj± kibice nie tylko dlatego, ¿e im siê tak podoba. Pozdro [/quote:a667e49cf7]

Dobry dyplomata z Ciebie.

[i:a667e49cf7]"Dodam jeszcze, ¿e nie mam za grosz szacunku do kibiców Chelsea (tych internetowych). Dlaczego w³a¶nie od niedawna ka¿dy siê chwali jak to on kibicowa³ Chelsea gdy walczy³a o czwarte miejsce z Liverpoolem ? to dla mnie jest ¶mieszne..."[/i:a667e49cf7]

ciekawe, czy w szkole tez chodzi³e¶ ze swoim hase³kiem na ustach, chwaliles sie, ze ogladales mecz i tym podobne
Chelsea ma ca³± masê fanów sprzed "ery Abramovicza", poza tym tak naprawdê wiêkszo¶æ tych "z ery" zostanie u the Blues na sta³e
zreszt±, co bêdê mêczy³ klawiaturê - jak nas Dubai przejmie, to sam siê przekonasz, jakie mi³e s± zarzuty coponiektóre (Fionnghuala to trafnie uj±³, zgadzam siê w pe³ni).
Ostatnio zmieniony 9 gru 2006, o 19:25 przez Sochal, łącznie zmieniany 1 raz.
FORM IS TEMPORARY, CLASS IS PERMANENT
"Football is a simple game complicated by idiots."
Bill Shankly

ODPOWIEDZ