Samochody

Tutaj możecie pisać o wszystkim o czym chcecie napisać i podzielić się z innymi.

Moderatorzy: ramar, zoltoczerwony, Juluz, Daniel, Gonzo, Szpieg1, AirCanada

Postprzez Koszmar » 22 wrz 2006, o 15:59

http://www.topgear.com/content/news/stories/1112/
yeeah Hamster jest nie do wyjebania;):D
My wierzymy.....tylko w BKS!! Hej Lechio! Oo nasz Oo nasz!!
Obrazek.
Avatar użytkownika
Koszmar
 
 
14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership
Posty: 800
Dołączył(a): 15 paź 2005, o 13:34
Lokalizacja: Kartuzy

Postprzez Alex » 4 paź 2006, o 13:28

Cowboy - ale ta Wo³ga to typowo mafijna jest :) Wygl±da po prostu ob³êdnie. A pomy¶leæ ¿e kiedy¶ czarnymi Wo³gami z Sekretarzami PZPR czy KPZR to rodzice ma³e dzieci straszyli :)
Avatar użytkownika
Alex
 
 
13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership
Posty: 1872
Dołączył(a): 28 lip 2006, o 17:09
Lokalizacja: Szczecin

Postprzez IcemanEvo » 25 lis 2006, o 17:42

[b:dfe38d1426]Widzê ,¿e temat trochê zamar³ ,a poza tym i tak nie jest a¿ tak popularny ,ale zdecydujê siê tutaj conieco napisaæ :)

Co do moich upodobañ to s± bardzo drogie ogólnie mówi±c ,a konkretniej to uwielbiam samochody marki BMW (Bayeriche Motor Werke) i Mercedes. Oba s± to niemieckie firmy ,które robi± piêkne ,mocne i silne samochody. Mo¿na siê w nich zakochaæ. Po tych dwóch markach mogê umie¶ciæ japoñskie samochody. S± bardzo niezawodne i "elektroniczne" oraz amerykañskie z lat 60-70. To siê nazywa American Muscle. Dodge , Chevrolet... ahh...

Ja niedawno (ok tydzieñ temu) zakupi³em za 300 z³ Opla Kadetta E z 1988r. Bardzo dobrze wygl±da jego blacharka jak na jego lata i markê Opla. Kupi³em go za 300 z³ ,bo (chyba wiecie ?) mam dopiero 14 lat i je¼dziæ nim po ulicach nie mogê ,ale po polach i polnych drogach tak. Uwielbiam samochody i to by³o g³ówn± motywacj± ,by znale¼æ niedrogi ,dosyæ dobry samochodzik do "nauki jazdy". Mo¿e w jaki¶ ma³ych rajdach wyst±pie w przysz³o¶ci.. :roll: Ale wróæmy do rzeczywisto¶ci... Mam ma³e dziurki w pod³oce ,które rzeba zaspawaæ i muszê równierz wstawiæ prawy tylni b³otnik ,który jest trochê z¿arty.
Narazie rozebra³em ¶rodek i wyczy¶ci³em (najpierw niedok³adnie) silnik oraz wymieni³em uszczelkê przy zaworach. Jeszcze trochê pracy przy nim mnie czeka ,ale przynajmniej mi³o zape³nie d³ugie zimowe wieczory :) ...

A je¶li kto¶ nie wie jak dok³adnie wygl±da Kadett to dam kilka fotek...

[img:dfe38d1426]http://www.avtomagaz.ru/REVIEWS/opel/images_opel/opel_kadett_1984-1989_5d.jpg[/img:dfe38d1426]

[img:dfe38d1426]http://www.autoholic.de/images/resized/Opel-Kadett-s5r9.jpg[/img:dfe38d1426]

A wy aktualnie jakie macie samochody? I...czy znacie siê na nich , czy te¿ czêsto u¿ywacie innych mechaników?

Pozdro

(jak chcecie mogê trochê opisaæ moj± odnowê Kadetta...)[/b:dfe38d1426]
Obrazek
IcemanEvo
 
 
13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership
Posty: 460
Dołączył(a): 14 mar 2006, o 15:44
Lokalizacja: Katowice

Postprzez macieque » 25 lis 2006, o 19:39

Ja tam je¿d¿ê na rowerze:) Uwielbiam ten samochód. Mimo, ¿e jest drogi w eksploatacji (czê¶ci, spalanie) to je¼dzi siê nim wy¶mienicie. Twarde, niczym sportowe, peda³y daj± du¿o lepsz± kontrolê nad samochodem ni¿ jakie¶ elektroniczne hovno. Ma³o elektroniki, du¿o mechaniki, szeroki, niski, dobrze trzyma siê drogi, ¶wietnie siê prowadzi. Bardzo wygodny, osi±gi umiarkowane ale strasznie go lubiê:) Wprawdzie czasami patenty angielskich in¿ynierów wprawiaj± w "zachwyt" ale cz³owiek uczy siê przez ca³e ¿ycie;) Fotka (reklamowa, kierownica oczywi¶cie po drugiej stronie;P):

[img:48752572df]http://i89.photobucket.com/albums/k225/macieque/Rover200.jpg[/img:48752572df]

W przysz³o¶ci sk³aniam siê ku jednemu z dwóch samochodów:

[img:48752572df]http://i89.photobucket.com/albums/k225/macieque/2006_subaru_impreza_sti_01.jpg[/img:48752572df]

lub... Ford Mustang. Jedyny Ford, którego potrafiê zaakceptowaæ. Ale za to jaki :) Móg³by byæ te¿ starszy model ale nie ten bezpo¶rednio przed, tylko ten bardzo stary. A tutaj nowy dziki mustang:) mniam... :

[img:48752572df]http://i89.photobucket.com/albums/k225/macieque/fordmustanggt_1024.jpg[/img:48752572df]

No chyba, ¿e mia³bym za du¿o pieniêdzy to moim najwiêkszym marzeniem by³oby arcydzie³o motoryzacji jakim jest oczywi¶cie Aston Martin Vanquish... to nie jest samochód, tylko ¶wi±tynia na ko³ach...

[img:48752572df]http://i89.photobucket.com/albums/k225/macieque/aston_martin_vanquish_01.jpg[/img:48752572df]

Czy znam siê na samochodach? Na pewno nie na mechanice;) Awaria -> warsztat. Jakie¶ tam pierdo³y to sam mogê zrobiæ ale jak co¶ nie dzia³a to zazwyczaj zawsze dochodzê do tego samego wniosku, mianowicie ¿e nie wiem o co kaman. To nie komputer, to nie moja dzia³ka;) Ogólnie to nie jestem za bardzo wkrêcony w motoryzacjê, nie bawi± mnie ani tuning, ani gie³dy ani pisma motoryzacyjne. Samochód mam po to, ¿eby je¼dziæ na uczelniê. Czym bardziej dynamiczny tym lepiej. Mo¿e trochê paradoksalnie ale czuj±c moc pod peda³em gazu czujê siê bezpieczniej. Przed debilami siê nie schowasz mo¿esz ich za to wymanewrowaæ:) Codziennie pokonuje conajmniej 80 km wiêc widzia³em ju¿ sporo meneli. Wyprzedzanie pasem serwisowym na A4 z prêdko¶ci± 150, "wy¶cigi" TIRów czy szaleni emeryci z Niemiec zwiedzaj±cy nasz kraj z prêdko¶ci± w porywach 250 to standard. Trzeba siê broniæ:] Poza tym je¿d¿ê dosyæ dynamicznie wiêc ogólnie rzecz bior±c to mój bicykl choæ sympatyczny to ledwo za mn± nad±¿a:P Przyda³o by siê jakie¶ WRX, na przyk³ad Su :)
"Rock'n'Roll umarł,
Rock jest martwy stary
Po co kończysz to piwo
Masz karabin zamiast gitary
A ja kieszenie pełna czereśni"

Obrazek
Avatar użytkownika
macieque
 
 
13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership
Posty: 123
Dołączył(a): 14 sie 2006, o 00:25
Lokalizacja: Katowice

Postprzez IcemanEvo » 26 lis 2006, o 14:44

[quote:46a040d9aa=macieque]lub... Ford Mustang. Jedyny Ford, którego potrafiê zaakceptowaæ. Ale za to jaki :) Móg³by byæ te¿ starszy model ale nie ten bezpo¶rednio przed, tylko ten bardzo stary. A tutaj nowy dziki mustang:) mniam... [/quote:46a040d9aa]
[b:46a040d9aa]
Je¶li Mustang to tylko wersja z 68r... To jest ten prawdziwy amerykañski Mustang... American Muscle...
[/b:46a040d9aa]
[quote:46a040d9aa=macieque]
Czy znam siê na samochodach? Na pewno nie na mechanice;) Awaria -> warsztat. Jakie¶ tam pierdo³y to sam mogê zrobiæ ale jak co¶ nie dzia³a to zazwyczaj zawsze dochodzê do tego samego wniosku, mianowicie ¿e nie wiem o co kaman. To nie komputer, to nie moja dzia³ka;) Ogólnie to nie jestem za bardzo wkrêcony w motoryzacjê, nie bawi± mnie ani tuning, ani gie³dy ani pisma motoryzacyjne. Samochód mam po to, ¿eby je¼dziæ na uczelniê. Czym bardziej dynamiczny tym lepiej. Mo¿e trochê paradoksalnie ale czuj±c moc pod peda³em gazu czujê siê bezpieczniej. Przed debilami siê nie schowasz mo¿esz ich za to wymanewrowaæ:) Codziennie pokonuje conajmniej 80 km wiêc widzia³em ju¿ sporo meneli. Wyprzedzanie pasem serwisowym na A4 z prêdko¶ci± 150, "wy¶cigi" TIRów czy szaleni emeryci z Niemiec zwiedzaj±cy nasz kraj z prêdko¶ci± w porywach 250 to standard. Trzeba siê broniæ:] Poza tym je¿d¿ê dosyæ dynamicznie wiêc ogólnie rzecz bior±c to mój bicykl choæ sympatyczny to ledwo za mn± nad±¿a:P Przyda³o by siê jakie¶ WRX, na przyk³ad Su :)[/quote:46a040d9aa]
[b:46a040d9aa]
I ludzi w³a¶nie mo¿naby podzieliæ na dwie g³ówne kategorie...
Mianowicie:
Ludzi ,którzy u¿ywaj± samochodów i uwa¿aj± je tylko za ¶rodek komunikacji we wspó³czesnym ¿yciu oraz Ci których samochody interesuj± i s± dla nich przyjemno¶ci±.
[/b:46a040d9aa]
P.S.
[quote:46a040d9aa=macieque]To nie komputer[/quote:46a040d9aa][b:46a040d9aa]
Teraz samochody te¿ s± napakowane elektronik± i komputerami tak¿e powi±zanie [size=9:46a040d9aa]ma³e[/size:46a040d9aa] jest. :D [/b:46a040d9aa]
Obrazek
IcemanEvo
 
 
13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership
Posty: 460
Dołączył(a): 14 mar 2006, o 15:44
Lokalizacja: Katowice

Postprzez Daniel » 28 paź 2007, o 17:13

Odkurze temat, ktory az na druga strone zalazl, a ze do tej 17:00 czas tak mozolnie leci, to podziele sie tutaj swoimi zamilowaniami.
Widzieliscie nowe Audi A3...? :roll: Po prostu zakochalem sie w tym samochodzie.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Dla mnie istne cudo. A trojeczka wybrana zostala samochodem tego roku w swojej kategorii.

Tutaj mozecie zobaczyc to autko z kazdej perspektywy a i tapetki przecudne sa :)

Stare A trojeczki tez piekne, ale to nowe przeroslo moje najsmielsze oczekiwania. W ogole mam slabosc do "krotkich" samochodow. Hyundai i30 tez niczego sobie:

Obrazek

EDIT. Poszperalem w tym temacie i oto co znalazlem.

Daniel 1 sierpnia 2005 roku napisał(a):Juz sie nie moge doczekac jak prawko zrobie, ale to jeszcze 2 lata :cry: Coz....narazie pozostaje mi tylko NFS :wink:


heh... :D

Gin to Suzuki Ci sie podoba? Dla mnie to jeden wielki shit, absolutnie NIC nie widze w nim fajnego. Ale to moja opinia.
Ostatnio edytowano 28 paź 2007, o 20:53 przez Daniel, łącznie edytowano 1 raz
Proud to be RED.
"The most important thing that we all must remember is that this football club is much more important and bigger than anybody." Kenny Dalglish
Avatar użytkownika
Daniel
Honorowy Moderator
 
 
15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership
Posty: 1582
Dołączył(a): 25 wrz 2004, o 10:31
Lokalizacja: Tomaszów Lubelski

Postprzez Gin » 28 paź 2007, o 17:44

Widzieliscie nowe SUZUKI :?:

SUZUKI KIZASHI :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Obrazek

Seryjna produkcja rozpocznie sie pod koniec 2009 roku lub na poczatku roku 2010.

TUTAJ macie wiecej zdjec tego cudenka :)
“You, me, or nobody is gonna hit as hard as life, but it ain’t about how hard you hit, it’s about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. That’s how winning is done” - Rocky Balboa
Avatar użytkownika
Gin
Robbie Ryder
 
 
15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership
Posty: 1904
Dołączył(a): 14 sie 2004, o 17:42
Lokalizacja: 19 Południk

Postprzez Witz » 29 paź 2007, o 23:31

Jakie to jest piekne:

Obrazek

Obrazek
Poprzednia wersja tez jest ladna. Za to pierwsze dwie edycje Mondeo to dla mnie byla parodia, bylem maly jak palec, jak toto produkowali, a i tak sie smialem, jak je widzialem.
Witz
 
 
14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership
Posty: 1969
Dołączył(a): 30 sie 2005, o 17:00

Mercedes-Benz SLR McLaren

Postprzez sokół » 30 paź 2007, o 17:04

Z LFC od 1998 r.
"...Bramkarz może grać znakomicie, a zawiedzie jeden raz... i jest winowajcą." Ian Rush
last.fm
twitter
Avatar użytkownika
sokół
 
 
14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership
Posty: 349
Dołączył(a): 16 mar 2005, o 09:16
Lokalizacja: Chojna/Szczecin

Postprzez Gin » 13 gru 2007, o 20:39

Widzieliscie juz Nowego Fiata500 ??

Jak nie to wejdzcie tutaj http://www.fiat500.pl/

jest tam znakomita opcja komponowania wlasnego samochodu - chodzi o wyglad zewnetrzny :)

polecam....skomponujcie wlasnego Fiata :)
“You, me, or nobody is gonna hit as hard as life, but it ain’t about how hard you hit, it’s about how hard you can get hit and keep moving forward, how much you can take and keep moving forward. That’s how winning is done” - Rocky Balboa
Avatar użytkownika
Gin
Robbie Ryder
 
 
15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership
Posty: 1904
Dołączył(a): 14 sie 2004, o 17:42
Lokalizacja: 19 Południk

Postprzez Nutty Buddy » 13 gru 2007, o 20:47

LOL ogladal ktos odcinek jak Hamilton nie pobil rekordu Stiga :?:
Moim zdaniem jednak pobil, a to z dwoch powodow:

1) Stig jechal na suchym torze, a Lewis na mokrym i na dodatek z wylanym olejem;
2) Jezeli dochodzi do takiej sytuacji to osobie ktora jechala na torze mokrym dodaje sie ok. 4 sekundy (Hamilton byl gorszy od Stiga o jakies 3 setne sekundy :wink: )

Wiec czysto teoretycznie rzecz biorac Hamilton wygral z tajemniczym Stigiem.
I jeszcze jeden smaczek: sporzcie tylko jak Lewis wchodzi w przedostatni zakret... czysta magia :!: :!: :!:
Szacunek za męstwo i wiarę w zwycięstwo
Avatar użytkownika
Nutty Buddy
 
 
12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership
Posty: 1949
Dołączył(a): 29 paź 2007, o 21:58

Postprzez guziec100 » 13 gru 2007, o 22:00

Wiec czysto teoretycznie rzecz biorac Hamilton wygral z tajemniczym Stigiem.
I jeszcze jeden smaczek: sporzcie tylko jak Lewis wchodzi w przedostatni zakret... czysta magia :!: :!: :!:


Gdyby zaprosili Rosberga, Alonso albo Liuzziego to zaloze sie, ze moze byliby gorsi od Hamiltona moze o 0.009sek ;] ( no nie liczac Alonso ). Wiadomo, Lewis jest dobrym kierowca ale nie najlepszym. Wygral F1 na kradzionym aucie przy pomocy FIA i sabotazu na Alonso ;]

Dla mnie Stig jest klasa sam dla siebie. Znakomity kierowca.
Obrazek
Avatar użytkownika
guziec100
 
 
12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership
Posty: 513
Dołączył(a): 10 lut 2007, o 23:23
Lokalizacja: Gorzów/Poznań

Postprzez Nutty Buddy » 14 gru 2007, o 18:47

Wybacz kolego ale to co co piszesz "troszeczke" mija sie z prawda

http://www.f1.v10.pl/Hamilton,nie,pobil ... ,4599.html

Na wyzej zamieszczonym linku widac czasy innych zawodowych kierowcow wyscigowych, w tym dobrze nam znanych z torow F1 Jensona Buttona i Marka Webbera. Jak widzisz obaj ci panowie maja gorsze czasy (co prawda Button tylko nieznacznie) od Hamiltona, wiec stwierdzenie ze gosc typu Liuzzi czy Rosberg (nic im nie ujmujac) niestety nie jest trafne :(

Pozdrawiam. Nutty Buddy
Szacunek za męstwo i wiarę w zwycięstwo
Avatar użytkownika
Nutty Buddy
 
 
12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership
Posty: 1949
Dołączył(a): 29 paź 2007, o 21:58

Postprzez bizzy » 8 sty 2008, o 19:17

Jesli chodzi o moje marzenia motoryzacyjne, nie bede zbyt oryginalny, bedzie to;

BMW M3 e-46 w kolorze Laguna Seca Blue
Obrazek
Dane tech. BMW M3 E46:
Silnik benzynowy R6, 24V, 3246 ccm
Moc 343 KM przy 7900 obr/min
Moment obr. 365 Nm przy 4900 obr/min
Skrzynia biegow SMG II 6-stopniowa
Naped na kola tylne
V maks. 250 km/h (elektronicznie ograniczona)
Przysp. 0-100 km/h 5,5 s
Srednie spalanie 13,6 l/100 km

A jesli chodzi o bardziej realne marzenie, ktore zamierzam spelnic....
Seat Ibiza 1,9 TDi
Obrazek
uklad / liczba zaworow R4 / 8
pojemnosc 1896 cm3
moc maksymalna / obr/min 96 kW (130 KM) / 4000
moment obrotowy / obr/min 310 Nm / 1900
polozenie poprzecznie z przodu
naped na kola przednie
Skrzynia biegow 6-manualna
Osiagi (fabryczne)
predkosc maksymalna (km/h) 208
przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,3
Obrazek
I don't know what I want, but I know what I don't!
http://www.lastfm.pl/user/bizzydpl/
Avatar użytkownika
bizzy
 
 
12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership
Posty: 1362
Dołączył(a): 10 lip 2007, o 19:20
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez sensej » 8 sty 2008, o 20:27

co jak co ale mi osobiscie sni sie klasyczne Audi TT. Samochod w sam raz dla mnie, ma wszystko dla wybrednych i i ta wspaniala linia... mniam.... cudenko :P

Obrazek
"Od chwili tej, aż do końca świata w ludzkiej będziem pamięci. My, wybrani. Kompania braci. Kto dziś wespół ze mną krew przeleje ten mi bratem."
Avatar użytkownika
sensej
 
 
12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership12 years of membership
Posty: 900
Dołączył(a): 15 sie 2007, o 15:01
Lokalizacja: Łuków miasto Tłuków

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Różności

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości