Nowy lay

Tutaj możecie pisać o naszej stronie. Co chcielibyście, żeby się na niej znalazło lub co powinniśmy zmienić.

Moderatorzy: ramar, zoltoczerwony, Juluz, Daniel, Gonzo, Szpieg1, AirCanada

Postprzez Przemo lfc » 3 sty 2007, o 18:26

Jest ok ale czerwony kolor móg³ zostaæ ale ok
Przemo lfc
 
 
13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership
Posty: 1
Dołączył(a): 27 gru 2006, o 14:13

Postprzez Sheree » 3 sty 2007, o 18:37

po dog³êbnym zastanowieniu siê (na pocz±tku oponowa³am, ¿e jest taka sobie, [i:f9ff7e8ef6]shame on me[/i:f9ff7e8ef6]), stwierdzam i¿ szata graficzna jest na bardzo du¿y "+". Jest przejrzysta, ¶wie¿a i nowatorska, ale nie twierdzê ¿e poprzedni lay by³ do niczego, po prostu ten przyci±ga uwagê i zachêca do rejestrowania siê :lol:
(ale wazelina :roll: )
Obrazek

"Rockstars are not cool!" Graham Coxon.
Avatar użytkownika
Sheree
 
 
13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership
Posty: 68
Dołączył(a): 3 sty 2007, o 18:16
Lokalizacja: Podlasie

Postprzez macieque » 3 sty 2007, o 19:00

Bardzo, ale to bardzo ³adnie:)

Na pocz±tku by³em zaskoczony, zreszt± bardzo pozytywnie. Po chwili znalaz³em siê sam na sam z moimi neuronami, które dostarcza³y jakich¶ niepokoj±cych informacji o braku czerwieni i czym¶ jeszcze ale ju¿ nie pamiêtam;) W chwili obecnej po kilku godzinach obcowania z nowym layoutem jestem zachwycony. Jak dla mnie 8,5/10.

Je¿eli chodzi o proces logowania to ju¿ od dawna na to czeka³em. Jest to koniecznie a zosta³o zrobione solidnie i funkcjonalnie. Gratulujê Wieviórowi za dobrze dzia³aj±ce skrypty oraz temu kto zaprojektowa³ nowy layout. Good work!
"Rock'n'Roll umarł,
Rock jest martwy stary
Po co kończysz to piwo
Masz karabin zamiast gitary
A ja kieszenie pełna czereśni"

Obrazek
Avatar użytkownika
macieque
 
 
13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership
Posty: 123
Dołączył(a): 14 sie 2006, o 00:25
Lokalizacja: Katowice

Postprzez Witz » 3 sty 2007, o 19:56

[quote:66aaf4d4d0=murgrabia]sam szczyt (nie mam pojecia jak sie to nazywa)[/quote:66aaf4d4d0]
[color=darkblue:66aaf4d4d0]Wierzcho³ek :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
A powa¿ne i nie wycinaj±c z kontekstu - top.[/color:66aaf4d4d0]
Witz
 
 
14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership
Posty: 1969
Dołączył(a): 30 sie 2005, o 17:00

Postprzez Daga » 3 sty 2007, o 19:59

[i:0096b41056][color=darkred:0096b41056]Nowoczesnie. Elegancko. Z klasa.[/color:0096b41056][/i:0096b41056]
Obrazek
Avatar użytkownika
Daga
 
 
14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership
Posty: 768
Dołączył(a): 6 lut 2006, o 16:34
Lokalizacja: Kraina Obok Śląska/Kraków

Postprzez krycha088 » 3 sty 2007, o 20:22

BARDZO ELEGANCKO I SUPER
Obrazek
Avatar użytkownika
krycha088
 
 
13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership
Posty: 262
Dołączył(a): 29 lis 2006, o 21:08
Lokalizacja: Pszczyna

Postprzez Bart » 3 sty 2007, o 21:07

Nie wygl±da to najgorzej. Mo¿na zmieniæ w profilu style forum lub strony :?:Jestem dosyæ przyzwyczajony do starego stylu. Wa¿ne jednak, ¿e aby trzeba dodaæ komentarz by siê zalogowaæ. To mo¿e zniechêci naszych antyfanów do wrzucania komentarzy na stronê, przynajmniej mam tak± nadziejê. :roll:
Bart
 

Postprzez Brewka » 3 sty 2007, o 21:57

Ahh.. Dopiero dzi¶ mog³em ujrzeæ nowego laya a to przez k³opoty z internetem. Bardzo, ale to bardzo mi siê podoba. Mog³o by byæ troszki wiêcej czerwonego, ale i tak lay bardzo ³adny.

Pozdro
Ostatnio edytowano 11 sty 2007, o 19:58 przez Brewka, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek
Avatar użytkownika
Brewka
 
 
14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership
Posty: 658
Dołączył(a): 3 sty 2006, o 16:22
Lokalizacja: Dzierżoniów

Postprzez FoX » 3 sty 2007, o 22:23

Je¶li kto¶ chce wiêcej czerwieni to mo¿e sobie zmieniæ w ustawieniach na star± skórkê. Wszystko ok tylko wydaje mi siê ¿e zostawili¶cie za du¿o wolnego miejsca po prawej i lewej stronie. Gdyby strona by³a na ca³± szeroko¶æ by³a by napewno bardziej "przytulna". Mo¿e robili¶cie stronê na mniejsz± rozdzielczo¶æ ni¿ ta której ja u¿ywam. Ale bardzo mi sie podoba! Naprawde ¶wietna robota! YNWA
Avatar użytkownika
FoX
 
 
13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership
Posty: 6
Dołączył(a): 1 sty 2007, o 16:33

Postprzez Cowboy » 3 sty 2007, o 22:23

Skoro mowa o "layu" to oczywi¶cie pominê zawarto¶æ merytoryczn± strony, bo ta sta³a i stoi na wysokim poziome.

[b:94f8801e60]LOGOWANIE[/b:94f8801e60] - "skoro taka wola nieba...", mnie siê pomys³ z logowaniem nie podoba. Zdaje sobie sprawê ¿e u³atwi to zachowanie porz±dku na stronie i zmniejszy ilo¶æ pracy wykonywanej przez "cenzorów" ale niestety jednocze¶nie ograniczy dostêp fanów innych dru¿yn (mówiê o tych co to siê mog± pochwaliæ jak±¶ zawarto¶ci± w czaszce) do strony, obawiam siê ¿e bêdziemy siê pichciæ we w³asnym sosie i nikt do tej pie¶ni pochwalnej nie dorzuci ³ychy dziegciu.
Inn± spraw± jest ¿e odpadn± "spontany", przez "spontan" rozumiem komentarze krótkie, zwiêz³e w swej formie, niekoniecznie b³yskotliwe intelektualnie co¶ w stylu "Jose ty z³amasie!" :wink:

Reszta: [b:94f8801e60]zak³adki[/b:94f8801e60] - nareszcie, bardzo dobry pomys³, u³atwi to nawigacjê po stronie podobnie jak osobne miejsce na artyku³y (miejsce mo¿e ma³o eksponowane ale to zawsze w³asne cztery k±ty) !
[b:94f8801e60]wygl±d[/b:94f8801e60] - ma³o [color=red:94f8801e60]czerwono[/color:94f8801e60], dlaczego? czy chodzi o kontrast [color=red:94f8801e60]"wtedy"[/color:94f8801e60]" teraz"?
Nie wiem dok³adnie na czym mia³a (ma) polegaæ wspó³praca z soccer art czy to tylko uk³ad partnerski (link?) czy co¶ wiêcej ale efektów nie widaæ (swoja drog± wygl±d strony soccer art te¿ nie rzuca na kolana, co innego (analogia do lfc.pl) zawarto¶c)

Aha i jeszcze jedno, gdyby to zale¿a³o ode mnie reklamê wywali³bym na sam± górê bo tak siedzi rozkraczona miedzy bardzo ³adnym czerwonym logiem strony (zmieniaj±ce siê postacie s± supa!) a zawartosci± , po tym przesuniêciu mo¿na by ja nawet powiêkszyæ

Sumuj±c.
Kto nie idzie do przodu ten siê cofa. Generalnie wsio ok, schludnie, czysto, wrêcz sterylnie... no w³a¶nie trochê mi brakuje poprzedniej "przytulno¶ci"

pozdrowienia dla redakcji i wszystkich zaanga¿owanych w pracê nad nowym layem

CovvboY
za wszelkie błędy odpowiada drukarnia
ללא דת


Obrazek
Avatar użytkownika
Cowboy
 
 
14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership
Posty: 320
Dołączył(a): 13 sty 2006, o 15:17
Lokalizacja: Böbbelin 54° 23' 42'' N 16° 20' 54'' E

Postprzez Sochal » 3 sty 2007, o 22:27

Soccer-art daje nam tapety i na tym polega wspó³praca, oni laya nie robili.

Co do logowania, to z tego co widzieli¶my by³o 50x wiecej ma³olatów wypisuj±cych bzdury, ni¿ tych z "zawarto¶ci± w czaszce" (mówiê tu o fanach innych zespolów dodaj±cych komentarze, kiedy nie by³o jeszcze logowania), a ta proporcja raczej nie wp³ywa na korzysc inteligentniejszej czê¶ci ;)
co do "spontantów", to wolê "Jose ty z³amasie!", od znacznie wiêkszej ilo¶ci "Liverpool to gówno, odpadniecie w 1/8! VeB!"
to by by³o na tyle ;)
FORM IS TEMPORARY, CLASS IS PERMANENT
"Football is a simple game complicated by idiots."
Bill Shankly
Avatar użytkownika
Sochal
 
 
14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership
Posty: 2840
Dołączył(a): 3 kwi 2005, o 15:30
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez liverbird_91 » 3 sty 2007, o 22:54

Nowy lay bardzo, ale to bardzo dobry.

Co siê pierwszego rzuci³o w oczy, jak zobaczy³em nowy image stronki? A wiêc na pewno ogromna przejrzysto¶æ. To wa¿ne, szczególnie dla zmêczonych, podczerwienionych oczu po ca³ym ciêzkim dniu. :wink:

Poza tym, szary kolor nadaje nowoczesnego wygl±du i wg. mnie idealnie kontrastuje z czerwieni±. B. dobrym pomys³em jest wprowadzenie rubryki z piêcioma ostatnimi artyku³ami.

Co do logowania, jestem jak najbardziej za. Jakie¶ 11-letnie dzieciaki oszczêdz± sobie przynajmniej ogromnego wysi³ku i nie bêd± musia³y sie mêczyæ z pisaniem swoich bzdurnych komentarzy, które oprócz niekiedy sporej dawki ¶miechu niczego innego nie dostarczaj±. Dziêki temu logowaniu to z komentarzy pod newsami robi sie takie miniforum, avatarka mo¿na doczepiæ sobie i nawet nalicza ilo¶æ komentarzy.

Ogólnie wielki pozytyw, strona brnie naprzód :)
'Nie ma chleba bez jedzenia' - nowe staropolskie przysÂłowie :D
MĂłwie akcentem rolniczo-wiejskim...<lol2>
Avatar użytkownika
liverbird_91
 
 
13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership
Posty: 156
Dołączył(a): 30 lip 2006, o 21:05
Lokalizacja: Nowa SĂłl

Postprzez Blancos » 3 sty 2007, o 23:03

Mi siê szczerze mówi±c podoba system logowania.Nowy lay jest bardzo dobry :D:D:D
Blancos
 
 
13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership13 years of membership
Posty: 1
Dołączył(a): 3 sty 2007, o 20:02
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez AirCanada » 4 sty 2007, o 00:57

[quote:e09f4b3932]Aha i jeszcze jedno, gdyby to zale¿a³o ode mnie reklamê wywali³bym na sam± górê bo tak siedzi rozkraczona miedzy bardzo ³adnym czerwonym logiem strony (zmieniaj±ce siê postacie s± supa!) a zawartosci± , po tym przesuniêciu mo¿na by ja nawet powiêkszyæ [/quote:e09f4b3932]

[b:e09f4b3932]Miejsce na samej górze niebawem zajmie inny baner p³atny z reklam± firmy bukmacherskiej. Jest to zabieg marketingowy konieczny, gdy¿ bez reklam i pieniêdzy z nich p³yn±cych serwis nie móg³by normalnie egzystowaæ.

[/b:e09f4b3932]
Obrazek
Avatar użytkownika
AirCanada
Ojciec Chrzestny
 
 
15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership15 years of membership
Posty: 5037
Dołączył(a): 13 sie 2004, o 23:32
Lokalizacja: Rypin

Postprzez licznerek » 4 sty 2007, o 18:39

Lepsze nie jest wrogiem dobrego. Fajna zmiana.

Respekt dla was :!:
Don't worry about a thing, cause with Jurgen Klopp is gonna be alright!
Avatar użytkownika
licznerek
 
 
14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership14 years of membership
Posty: 1558
Dołączył(a): 27 maja 2005, o 14:14

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Nasza strona

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości